REVIEW EXHIBITION
7th INTERNATIONAL CONTEST ANIMALCARTOON

BELGRADE ZOO, OCTOBER 14. 2022.

ПРЕГЛЕД ИЗЛОЖБЕ
7. Интернационалног конкурса
ANIMALCARTOON
Београд - Зоолошки врт, 14.октобар 2022.


HOME
 

 
     
 
Belgrade Zoo

Београдски Зоолошки врт
 
   
 

Billboards with caricatures in the Zoo in Belgrade.
They will be on display for a year.


Панои са карикатурама у Зоолошком врту у Београду.
Биће изложени годину дана.
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
   
 
 
   
 
 
   
 
Awards, diplomas and printed catalogs

Награде, дипломе и штампани каталози
 

   
 
The exhibition was opened by Špiro Radulović, cartoonist  
and manager of the Animalcartoon portal


Изложбу је отворио Шпиро Радуловић, карикатуриста
и менаџер портала
Animalcartoon
 
   
 
 
   
 
Špiro Radulović with a photo of the president of
the jury
Hüseyin Çakmak

Шпиро Радуловић са фотографијом председника жирија
Хусеина Чакмака

 
   
 
Spiro Radulović with the winner of the third prize Predrag
Srbljanin
Srba, cartoonist from Novi Sad

Шпиро Радуловић са добитником треће награде Предрагом
Србљанином Србом, карикатуристом из Новог Сада
 
   
 
 
   
 
Serbian cartoonists (from left to right): Jovo Škomac, Tošo Borković,
Goran Ćeličanin, Jugoslav Vlahović, and Predrag
Srbljanin Srba

Српски карикатуристи (с лева на десно): Јово Шкомац, Тошо Борковић,
Горан Ћеличанин, Југослав Влаховић, и Предраг Србљанин Срба
 

   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
     
       
       
    e-mail: info@animalcartoon.net    
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.