OPEN EXHIBITION
7th INTERNATIONAL CONTEST ANIMALCARTOON

BELGRADE ZOO, OCTOBER 14. 2022.

ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ
7. Интернационалног конкурса
ANIMALCARTOON
Београд - Зоолошки врт, 14.октобар 2022.


HOME
 

 
     
 
Belgrade Zoo

Београдски Зоолошки врт


Diplomas and awards at the Animalcartoon Competition in front of the
monument
of the legends of the Belgrade Zoo, the Sami monkey

Дипломе и награде на Конкурсу Animalcartoon-а испред споменика
легенде Београдског Зоолошког врта мајмуна Самија

 

   
 
The exhibition was opened by Špiro Radulović, cartoonist  
and manager of the Animalcartoon portal


Изложбу је отворио Шпиро Радуловић, карикатуриста
и менаџер портала
Animalcartoon
   
 

Spiro Radulović with a photo of the president of
the jury
Hüseyin Çakmak

Шпиро Радуловић са фотографијом председника жирија
Хусеина Чакмака
   
       
 
 
   
     
       
 
Marketing manager of the Belgrade ZOO Andrej
awards the third prize to Predrag Srbljanin Srba,

cartoonists from Novi Sad


Менаџер за маркетинг Београдског ЗОО врта Андреј
додељује трећу награду Предрагу Србљанину Срби,
карикатуристи из Новог Сада
 
   
 
Spiro Radulović with the winner of the third prize Predrag
Srbljanin
Srba, cartoonist from Novi Sad

Шпиро Радуловић са добитником треће награде Предрагом
Србљанином Србом, карикатуристом из Новог Сада
 
   
 
 
   
 
Spiro Radulović gives an interview to the team
of Radio Television Serbia


Шпиро Радуловић даје интервју екипи
Радио Телевизије Србија
 
   
 
 
   
 
The youngest audience looks at the cartoons exhibition

Најмлађа публика разгледа изложбу карикатура

 
   
 
 
   
     
       
       
    e-mail: info@animalcartoon.net    
    Copyrigh İ AnimalCartoon. All rihts reserved.