HOME

ГАЛЕРИЈА - GALERY

RANKO GUZINA - Serbia

РАНКО ГУЗИНА - Србија

1939 - 2016

Ранко Гузина рођен је 1939. Године у Сопјанској Греди, код Подравске Слатине, а у Београду је живео од 1952, где је завршио Правни факултет. Правом се никада професионално није бавио, јер је свој читави радни век провео у новинарству у новинским кућама "Борба" и "Вечерње новости".

Упоредо је објављивао карикатуре и афоризме и у оба сатирична израза био изузетно успешан. Аутор је веома запажених књига "То су они" (1984), са Милованом Витезовићем, "Књига утисака" (1990), "Сличности" (1999), "Балканска крчма" (2004), "Џепни календар" (2012), "Млађе Каменково доба", са Душаном Петричићем (2014).

Добитник је многобројних друштвених и књижевних признања, а најзначајнију награду за карикатуру "Златни Пјер" добио је 1971. и 1991. године, као и награду за најбољи портрет на истом конкурсу 2012. године. Добитник је и награда "Слободан Глумац", "Светозар Марковић" (за животно дело), "Радоје Домановић", "Јован Хаџи Костић", "Душан Дуда Тимотијевић" и награде "Београдског афористичарског круга" за животно дело.

У "Вечерњим новостима" цртао је и писао 45 година, а са радом је наставио и после одласка у пензију уређујући култну рубрику "Џепни календар", у којој је на луцидан, духовит и непристрасан начин сецирао нашу друштвену и политичку стварност.

 

 
 

Ranko Guzina was born in 1939' in the Sopjanska Greda, near Podravska Slatina, and he lived in Belgrade since 1952, where he graduated from the Faculty of Law. Law never has dealt with professionally, since his entire working life spent in journalism in the news agencies "Borba" and "Večernje Novosti".

Simultaneously he published caricatures and aphorisms, and in both satirical expressions was extremely successful. The author is well-received book, "They are the ones" (1984), with Milovan Vitezović, "Book" (1990), "Similarities" (1999), "The Balkan inn" (2004), "Pocket Calendar" (2012), " Kamenkov younger age ", with Dušan Petričić (2014).

He has won numerous social and literary awards, the most important prize for caricature "Golden Pierre" (Top prize in Serbia) received in 1971 and 1991, as well Serbian social and political reality.