HOME

GALERIJA - GALERY

IVICA STEVANOVIĆ
Serbia

Ivica Stevanovic was born In 1977 in Nis, Serbia.
He grew up on comic books and old horror movies. Ivica is an accomplished illustrator, comic artist and designer.
He is a versatile craftsman who utilizes different techniques: from pen and ink, through watercolor to digital painting and collage.
His artwork is characterized by moderate expression and grotesque line.

Ivica works for Serbian as well as US market.
Although he likes to illustrate picture books, like Andersen’s The Emperor's New Clothes and The Royal Treasure Measure by Trudy Harris, his specialty are graphic novels and art book projects.

His best-known graphic novel Kindly Corpses appeared on Paul Gravett’s list of the An International Perspective.

Famous American writer of Steampunk Genre Jeff Wandermeer invited Ivica to work on his book projects.
So far, he has participated in two Wandermeer’s books – Steampunk Reloaded and Lambshead Cabinet.


ИВИЦА СТЕВАНОВИЋ
Србија

Ивица Стевановић је рођен 1977. године у Нишу.
Одрастао је на стриповима и старе хорор филмове. Ивица је врстан илустратор, стрип уметник и дизајнер.
Он је свестран мајстор који користи различите технике: од пер
а и туша, преко акварела до дигиталног сликарства и колажа.

Његова дела карактерише умерено изражавање и гротескне линије.

Ивица ради за српско као и америчко тржиште.
Иако воли да илуструје сликовнице, као
: Андерсен - "Царево ново одело" и "Краљево благо" за Труди Харис.

Његова специјалност су графички романи и пројекти књига уметности.

Његов најпознатији стрип "Молимо лешеви" се појавио на Паул Гравет листи за међународне перспективе.

Славни амерички писац Стеампунк Женре Џеф Вандермер позвао је Ивицу да раде на његовој књизи пројеката.

До сада, је учествовао у две Вандермер књиге - "Steampunk Reloaded" и "Lambshead Cabinet".