OPENED EXHIBITION IN BELGRADE ZOO

ОТВОРЕНА  ИЗЛОЖБА У БЕО ЗОО ВРТУ

In Belgrade, 12.07.2016. u Beo ZOO-garden in the space where they are housed
monkeys (majmunara) an exhibition of cartoons from this year's
international
competition
of website Animalcartoon with the topic of "Zoo".

У Београду је 12.07.2016. у Бео-ЗОО врту у простору где су смештени мајмуни (мајмунара) отворена изложба карикатура са овогдишњег међународног конкурса сајта Animalcartoon на тему "Зоолошки врт".


The exhibition was opened by the Director-Beo zoo Srboljub Aleksic. To his left is
Manager of site Animalcartoon and cartoonist Dr. Spiro Radulovic, a right
Jugoslav Vlahovic cartoonist and Mr Vesna Milanovic, curator form ULUPUDS

Изложбу је отворио директор Бео-зоо врта Србољуб Алексић. Лево од њега је
директор сајта
Animalcartoon и карикатуриста Др Шпиро Радуловић, а десно
карикатуриста Југослав Влаховић
са Мр Весном Милановић, кустосом
из УЛУПУДС


Opening of the exhibition with interest followed the monkey Sami (bronze
сtatutes and symbol of Beo ZOO)

Отварање изложбе са интересовањем је пратио и мајмун Сами (бронзана
статуа и симбол Бео-ЗОО врта)


Majmunarа (Monkey) space where the exhibition is opened

Простор мајмунаре у којој је отворена изложба


Director-Beo ZOO Srboljub Aleksic (with picture of Vuk Bojovic, the former
director Beo-ZOO)

Директор Бео-ЗОО врта Србољуб Алексић (са сликом Вука Бојовића, бившег директора Бео-ЗОО врта)Exhibition

Изложба


Шпиро Радуловић, директор сајта Animalcartoon, поздравља госте на отварању изложбе
Its presence event was graced Romanian cartoonist Stefan Popa
- Popas, the Guinness World Records holder in portrait drawing cartoons. He painted portraits of the guests and did nearly a hundred cartoons

Својим присуством догађај је увеличао румунски карикатуриста Стефан Попа
- Попас, носилац Гинисовог рекорда у цртању портретне карикатуре. Он
је портретисао присутне госте и урадио близу стотинак карикатура


Serbian cartoonist Dragutin Gane Milanovic, Dobrivoje Lazarevic
and Jugoslav Vlahovic at the exhibition

Српски карикатуристи Драгутин Гане Милановић, Добривоје Лазаревић
и Југослав Влаховић на изложби


Webmaster of Animalcartoon site and cartoonist Jovo Skomac
in consultation with the monkey Sami

Вебмастер сајта Animalcartoon и карикатуриста Јово Шкомац
у консултацији са мајмуном Самијем

 


HOME

 

Its presence event was graced Romanian cartoonist Stefan Popa-Popas, the Guinness World Records holder in portrait drawing cartoons (who was also a member of the jury at the 1st Competition of Animalcartoon site). He painted portraits of the guests and did nearly a hundred cartoons.
See the video that was recorded on that occasion.

 

Својим присуством догађај је увеличао румунски карикатуриста Стефан Попа-Попас, носилац Гинисовог рекорда у цртању портретне карикатуре (који је такђе био и члан жирија на 1. Конкурсу Animalcartoon-а). Он је портретисао присутне госте и урадио близу стотинак карикатура.
Погледајте видео који је снимљен том приликом.


video 1

 

 
 


 

   
       
       
    Copyrigh © AnimalCartoon. All rihts reserved.